Spis treści

Warunki zamówienia

Warunki użytkowania

Witamy w naszym sklepie internetowym! Sklepsoft.pl oferuje swoje usługi na poniższych warunkach. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową lub dokonujesz zakupów, zgadzasz się na te warunki. Proszę przeczytać je uważnie.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która reguluje twoje odwiedziny na naszej stronie internetowej, aby zrozumieć nasze praktyki. Możesz to zrobić tutaj: Polityka Prywatności

Komunikacja elektroniczna

Kiedy odwiedzasz stronę Sklepsoft.pl lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami elektronicznie. Wyrażasz nam zgodę na otrzymywanie powiadomień elektronicznych od nas. Komunikujemy się z tobą za pomocą e-maila. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, spełniają wszystkie wymogi prawne, jakie taka komunikacja musi być na piśmie.

Znaki towarowe

Znak towarowy Sklepsoft.pl nie może być używany w związku z żadnym produktem lub usługą w sposób powodujący zamieszanie wśród klientów, dyskredytujący Sklepsoft.pl. Wszystkie inne znaki towarowe, które nie są własnością Sklepsoft.pl, a które pojawiają się na naszej stronie, należą do ich właścicieli, którzy mogą być lub nie być powiązani z Sklepsoft.pl lub przez nich sponsorowani. Ponadto, grafiki i znaki towarowe Sklepsoft.pl nie mogą być używane jako część linku bez wyraźnej pisemnej zgody.

Płatność za produkt

Płatności za produkty w Sklepsoft.pl są obsługiwane przez Stripe, Inc. Klienci mogą płacić zarówno kartami kredytowymi, jak i debetowymi.

Dostawa produktu

Wszystkie produkty w sklepie internetowym Sklepsoft.pl są cyfrowe i dostarczane są pocztą elektroniczną, tzn. nie ma fizycznej dostawy. Po dokonaniu płatności otrzymasz kody produktu e-mailem jak najszybciej, ale nie później niż do godziny 6:00 następnego dnia.

Odpowiada kupujący za podanie poprawnego adresu e-mail w momencie zakupu oraz za upewnienie się, że skrzynka pocztowa nie przekroczyła swojej pojemności i może odbierać e-maile. W przypadku, jeśli masz taki problem i nie otrzymałeś kodu produktu, proszę napisz na nasz e-mail witam@sklepsoft.pl i wyślij nam e-mail, który pozwoli nam dostarczyć produkt.

Należy pamiętać, że sklep internetowy Sklepsoft.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli nie przestrzegasz warunków tej umowy, twoje prawa wynikające z niej zostaną automatycznie zakończone bez żadnego powiadomienia lub zwrotu pieniędzy. Jeśli twoje korzystanie z naszej strony internetowej narusza umowę, jest nieprawidłowe lub wiąże się z oszustwem lub nadużyciem sklepu internetowego, mamy prawo zakończyć tę umowę z tobą w każdym czasie.

Wymagania systemowe

To twoja odpowiedzialność, aby upewnić się, że twój komputer spełnia wszystkie minimalne wymagania systemowe, które są wymienione na stronach opisu produktu na naszej stronie. Sklepsoft.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia związane z ewentualnym sporem z wydawcą oprogramowania dotyczącym tych wymagań.

Konto użytkownika

Jako użytkownik naszej strony i konta użytkownika masz obowiązek zachować poufność swojego konta i hasła oraz zabezpieczyć dostęp do swojego komputera. Akceptujesz odpowiedzialność za wszystkie działania przeprowadzone na twoim koncie lub haśle. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Sklepsoft.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia kont, usunięcia lub modyfikacji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Opisy produktów

Celem Sklepsoft.pl jest dostarczanie dokładnych opisów produktów. Jednak nie gwarantują dokładności, kompletności, aktualności lub braku błędów w opisach produktów lub innych treściach na stronie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie Sklepsoft.pl mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom informacyjnym. Sklepsoft.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług czy powiązanych z nimi grafik zamieszczonych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

W żadnym przypadku Sklepsoft.pl nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczenia, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub w związku z nią.

Przez tę stronę możesz przechodzić do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą Sklepsoft.pl. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie oznacza koniecznie rekomendacji ani poparcia wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała płynnie i bez zakłóceń. Jednakże Sklepsoft.pl nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialny za tymczasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych poza naszą kontrolą.

Powysze zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich szkód lub urazów spowodowanych jakąkolwiek niewłaściwą pracą, błędem, zaniedbaniem, przerwą, usunięciem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub użyciem zapisu, czy to z powodu naruszenia umowy, zachowania powodującego szkodę, zaniedbania czy z jakiejkolwiek innej przyczyny działania.

Wyraźnie przyznajesz, że Sklepsoft.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie jakiegokolwiek użytkownika. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiejkolwiek części strony Sklepsoft.pl lub z którychkolwiek z tych warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony Sklepsoft.pl.

Dodatkowe pytania

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszych warunków użytkowania, polityki prywatności lub warunków zamówienia, możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia, wysyłając e-mail na adres witam@sklepsoft.pl.

Czytaj więcej: Warunki dostawyPolityka prywatnościPolityka zwrotów i reklamacji